PTGF/搵快錢, 約什麼人比較危險?

ptgf客人

其實搵錢之餘,安全才是最重要。有一些人,一些場地極危險
首先夜總會唔應該去,太多吸毒,好多女仔明明唔吸毒都比佢地搞到吸毒,然後搵多多錢都唔夠。
而夜總會有好多醉酒客、吸毒客。呢D人神智不清時,自己都控制唔到自己。
最常見既係強姦、除套中出。
再差D既係拳打腳踢,什至係殺人碎屍。
你以為我嚇你,可以自己上網查新聞,援交妹被吸毒客碎屍。
最差既客人一定係吸毒客,旺角夜總會有好多,通常係比較後生既古惑仔,外形少少討好,卻很暴力。
第二差既客人,係醉酒客,借醉行兇,傳性病比你都冇仇報。
第三差既客人,係大陸客。大陸唔一定係壞人,只係如果佢飲醉埋,就更加恐怖。大陸人在城市患愛滋既比率,比香港大200倍以上。
基本上平均30個大陸男人就最少有一個有愛滋,雖然話而家愛滋病唔會死人,但每日食藥你都煩,醫藥費每年2萬美金。
雖然上面講既人集中在夜總會,但唔代表網上就一定安全。

第四類, 休班警. 佢地一來精力旺盛, 二來比人鬧得多, 學歷低卻高薪, 因此常常壓力大, 經常發生霸王餐, 威脅你等情況.


無論邊度約,最好知道佢大約係乜野人,其他人對佢既評價。
例如高端交友平台millionbb, 可以看到男會員既評分。

同時呢D平台要信用卡比錢,mark低了個人身份和住址,自然安全百倍。

場地方面,第一次就上門既,唔好去。其實最安全一定係街等先。未熟既/第一次見,一定唔上車。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *